Oświadczenie

Dbając o dobrostan zwierząt i szanując oczekiwania naszych Klientów, deklarujemy rezygnację z używania jaj pochodzących z hodowli klatkowych, w formie jaj całych, masy jajowej, proszku jajecznego oraz jaj będących składnikami produktów gotowych, we wszystkich lokalach, zarówno własnych, jak i franczyzowych do 2025 roku.  

Nasza decyzja podyktowana jest względami etycznymi. Kury znoszące jaja oznaczone numerem „3” przetrzymywane są w ciasnych klatkach przez całe swoje życie, bez dostępu do wybiegu czy świeżego powietrza.

Nie chcemy przyczyniać się do cierpienia kur niosek i zadbamy o stopniowe wycofywanie jaj klatkowych.  

Z poważaniem

Zarząd firmy CD CAFE sp. z o.o. sp.k.